“Featuring the best selection from MC Quynh Huong‘s official YouTube channel. A collection of thought-provoking and valuable insights into life, with motivational series such as Quynh’s Share, Life Management with Numerology, and the inspirational project Health-Beauty-Peace-Connect with Quynh Huong”

VIDEO NỔI BẬT

Nhan đề ngày hôm nay, được chúng mình lược trích ra từ chính câu nói của bạn nhân vật được nhắc đến trong tập này. “Người ta chỉ thay đổi khi trải qua biến cố”. Để rồi từ đó, những ai biết học từ những biến cố của mình sẽ trở thành những con người sống tốt hơn, đẹp hơn, ý nghĩa hơn

“Chỉ có lòng Biết ơn mới khiến cuộc sống trở nên giàu có”. Và với tiền bạc cũng vậy. Đôi khi, sự đủ đầy bạn nhận lại không phụ thuộc vào số tiền bạn cho đi mà tùy thuộc vào Lòng Biết ơn mà bạn cho đi.

Hãy cùng Quỳnh Hương duy trì bài tập thở này nhẹ nhàng mỗi ngày, bạn sẽ có thể dùng dòng khí tự nhiên từ vũ trụ giúp thông suốt toàn bộ hệ thống năng lượng trong người, nâng cao khả năng đề kháng của bạn với dịch bệnh.

Một cái tên thực sự rất quan trọng. Mỗi con số tương ứng với mỗi chữ cái của cái tên, khi cộng lại đều mang ý nghĩa riêng của nó. Và nó sẽ tạo nên các chỉ số về Tâm hồn và Thể hiện.

Các bạn hãy cùng với Quỳnh Hương, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngày hôm nay, hãy nghĩ toàn bộ hướng về phía tốt đẹp nhất. Hãy tập với Quỳnh Hương, chúng ta sẽ nghĩ về một ngày mai rất là tươi sáng, chan hòa.

Thần số học sẽ hướng dẫn cho mỗi người những lối đi cơ bản cần thiết để chúng ta phải theo, để đạt được những tiến bộ cơ bản của từng giai đoạn tiến hóa trước khi chúng ta tiếp nhận những chặng đường phát triển cao hơn nữa.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart