THE UNCATEGORISED LOVE – THE UNIVERSAL LOVE [TÌNH YÊU KHÔNG PHÂN BIỆT – TÌNH YÊU THƯƠNG ĐẠI ĐỒNG]

>
>
THE UNCATEGORISED LOVE – THE UNIVERSAL LOVE [TÌNH YÊU KHÔNG PHÂN BIỆT – TÌNH YÊU THƯƠNG ĐẠI ĐỒNG]

Dear all young friends,
[Xin chào tất cả các bạn,]

It is really my great pleasure to be here with you this evening for a very interesting theme of TEDxFTU this year: THE UNCATEGORISED.

[Rất vui được đối diện với các bạn trong một chủ đề đầy thú vị của cuộc TEDxFTU năm nay: The Uncatergorised – Không phân loại.]

Yesterday a friend of mine just said, he thought this theme hinted something so New, so Updated that it’s not listed in any categories available. I told him, it’s just a way of ‘playing with words’, so everyone can have his own way of understanding and analyzing the matters…, as long as it makes senses. So, today, with this theme, I would like to take you to something very… basic, always ‘available’ in our lives: LOVE.

[Ngày hôm qua, một người bạn mình nói anh ấy nghĩ khái niệm Uncategorised này ám chỉ những điều quá mới mẻ, mới phát sinh sau này nên chưa được ‘xếp loại’ vào bất cứ thể loại nào đang ‘có sẵn’. Mình nói, đây là một lối chơi chữ để “ai hiểu sao thì hiểu”, miễn là nó thuyết phục, vậy thôi. Vậy, ở đây mình xin lấy một khái niệm thật gần gũi, cơ bản, lúc nào cũng sẵn có trong cuộc sống: Đó là Tình yêu hay Tình thương – Love.]

I want to share you 03 points:

[Mình muốn chia sẻ với các bạn ở 03 điểm:]

1/ I don’t quite remember exactly when I realised: the most important thing in this life, to me, is Love.

[Mình cũng không nhớ chính xác là khi nào mình nhận ra, rằng cái điều quan trọng nhất trong đời sống này, đối với mình, chính là Tình yêu thương.]

I cared how much I was loved by my Mom, my Dad, my Grandma, my Auntie, my sisters… when I was a kid.

[Mình rất thương cái cách Cha, Mẹ, rồi Bà ngoại, các cậu dì… đã thương mấy chị em mình, ngay từ hồi nhỏ xíu.]

When my childhood passed, what’s still most vivid in my memories… are beautiful and happy stories we had together, with our classmates, teachers… Yes there were times the stories were not that happy I have to admit, especially when my family went through difficult times financially, but they were the times I deeply felt the touch of human love when we had a lot of kind people who were willing to give us their kind hands and their kind hearts. From that, I learned, Love is something far broader and beyond the limited love between a man and a woman, or the love within the members of the family. Love is, indeed, something so vast and boundless…

[Và khi mình lớn khôn, điều đọng lại sâu đậm nhất trong lòng mình… chính là những kỷ niệm thật đẹp mà chúng mình được trải qua cùng nhau, cùng thầy cô, bè bạn…, những kỷ niệm đong đầy niềm vui. À, thú thật không phải lúc nào cũng là những ký ức vui, đặc biệt là khi gia đình mình trải qua những khó khăn về kinh tế… Thế nhưng đó cũng là những lúc mình cảm nhận thật rõ cái ấm áp của tình người, khi đã có rất nhiều con người tử tế đưa tay ra giúp đỡ chúng mình. Từ đó, mình nhận ra rằng, Tình yêu thương là một cái gì đó lớn hơn nhiều, vượt quá cái hữu hạn của tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà, hay tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Tình yêu là một cái gì đó…, quá lớn lao và vô giới hạn.]

Eversince I graduated from university and went to HCMC Television, for the last 19 years I used to be the producer and host for Thay loi muon noi, For what hearts say, a music show encouraging people to express their inner emotions. And by listening to thousands of sharing and memories, I’ve learned: I’m not an exception. It’s not only me, but to many many other people: Love is something really essential, something they really treasure, and long for.

[Rồi sau khi mình tốt nghiệp đại học, về làm việc tại Đài truyền hình TP.HCM, 19 năm qua, mình là biên tập viên kiêm người dẫn chương trình cho Thay lời muốn nói. 19 năm lắng nghe người người chia sẻ, tâm sự, mình nhận ra: không phải chỉ có mỗi mình mình. Với thật nhiều thật nhiều người trên thế giới này, Tình yêu thương vẫn là một cái gì đó rất cần thiết, cái điều mà họ thật sự trân trọng, và mong mỏi có được.]

So we share the same Goal of Living: Love.

[Vậy chúng ta cùng có chung một Mục đích Sống: Tình yêu thương.]

2/ Talking about Love, how many kinds of love can you name?
– The love for oneself – self-love;
– The love you have for your beloveds: your mom, your dad, your children, your husband or wife, your soulmate, your sweetheart…;
– The love for people around you: your classmates, teachers/students, colleagues…; – The love for things around you: your home, your pets, your favourite belongings, your home country…;
– The love for the ones who are in suffer;
– The love for the nature;
– The love for some specific hobbies…

The list is endless.

[Nói về Tình yêu thương, bạn có thể liệt kê ra đến bao nhiêu loại? Tình yêu dành cho bản thân mỗi người; tình yêu dành cho những người ta yêu thương nhất, như cha, mẹ, con cái, chồng vợ, hay người yêu…; tình yêu dành cho những người xung quanh mình: bạn bè, thầy cô hay học trò mình, các đồng nghiệp…; Tình yêu dành vạn vật xung quanh: căn nhà mình, thú cưng, các vật dụng thương thiết, thương quê hương xứ sở…; Tình yêu thiên nhiên, yêu những sở thích cụ thể nào đó… Chà, các cái gạch đầu dòng liệt kê hẳn là kể hoài không hết.]

But then do you see this: You have just put love into different categories, which means, to each of them, you tend to choose Different ways to treat.

Some Love would receive more of your care and devotion, Some would be less. Some is considered Right, Some is Wrong.

[Sẽ có một số tình yêu thương bạn dành nhiều tình cảm hơn hay ít hơn. Vài điều bạn cho là Đúng, hay Sai.]

Because you separate yourself as ‘you’ and ‘others’, you tend to care about your feelings, your hurts, your happiness, your depression… when you face the way other people treat you.

[Bởi vì bạn tách bạch ‘bản thân mình’ phân biệt với ‘những người khác’, bạn có khuynh hướng để ý đến cảm giác của bạn, những thương tổn, hạnh phúc, hay sầu khổ… của bản thân bạn khi bạn đối diện với cách người khác đối xử với bạn.]

Because you see us as separate individuals, you care about what may be Right and what may be Wrong. And you are strongly critical to what may be against your belief and philosophy, and sometimes you hurt other people when they don’t share your same opinions.

[Bởi vì bạn nhìn chúng ta như những thực thể cá nhân, bạn quan tâm cái gì là Đúng và cái gì là Sai. Và bạn sẽ khá mạnh tay chỉ trích những gì có thể đi ngược lại niềm tin hay tiêu chí sống của bạn, và đôi khi thậm chí bạn có thể làm tổn thương người khác nếu họ không cùng quan điểm với bạn.]

In the past, a love between a rich and a poor would be considered ‘Inappropriate’. In recent times it’s maybe less severe, but who knows, the taboo is still there, in some way.

[Hồi xưa, một tình yêu giữa một người giàu và một người nghèo – sẽ bị quy chụp là ‘không môn đăng hộ đối’. Ngày nay điều này có lẽ đã bớt đi rồi…, nhưng ai biết được, vẫn còn đó sự phân biệt, theo một cách nào đó.]

Up till now, only the love between 2 people of different sexes would be considered ‘Appropriate’. This has been causing a lot of suffering to people… not belonging to this “Appropriate” conventional sexual orientation around the world.

[Cho tới tận bây giờ, chỉ tình yêu giữa hai con người thuộc hai giới tính khác nhau mới được coi là ‘đúng mực’. Điều này đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ chịu đựng cho biết bao người… không thuộc về khuynh hướng được cho là ‘đúng mực’ theo quy chuẩn trên trên toàn thế giới.]

Up till now, the love from human beings to other living beings are more or less… kind of superior, for we human beings usually think we are superior to most of the rest. We tend to forget, or just ignore that all living beings have their all rights to live their own lives, too.

[Cho tới tận bây giờ, tình yêu giữa con người với các giống loài sinh vật khác ít nhiều mang tính… phân biệt cao thấp, bởi con người chúng ta cứ hay nghĩ rằng chúng ta là loài cao hơn hẳn đại đa số các giống loài còn lại. Chúng ta hay quên, hoặc có khuynh hướng phớt lờ đi, rằng tất cả các giống loài trên thế gian này đều có quyền được sống như nhau cả thôi!]

Up till now, Our Mother Earth has been crying for help, for a lot of us human beings separate ourselves from Mother Nature, and we have no guilt in exploiting the earth to the fullest, by all means, just to please our more and more demanding needs.

[Cho tới tận bây giờ, Mẹ Trái Đất của chúng ta đang ngày đêm khóc ròng, vì rất nhiều người trong chúng ta tách mình ra khỏi Mẹ Thiên nhiên, và chúng ta chẳng cảm thấy tội lỗi gì khi tận khai thác trái đất bằng mọi giá, chỉ để thỏa mãn những nhu cầu ngày càng tăng của mình.]

How sad.
[Thật đáng buồn.]

3/ One of the most striking facts I learned from my Master, several years ago: We are in fact Not Separated as Independent Individuals, but Closely Connected as Elements of the Same and the Only Unit!

It was at first not easy at all for me to accept this new actualisation. But then I considered and reconsidered…

Oh yes. In a relationship, if you hurt another person, he or she is so upset… You too.

In a family, if someone just gets angry and raises a quarrel, who can avoid the negative impacts?

In a society, when there’s some bad news and it spreads all over the FB news feeds… Anyone would be upset over it.

And this would be utmost obvious: This summer has been Terribly hot, record-breaking Hot! And the weather seems to be increasingly worsened year by year. We have to admit one Ugly truth: The globe we are living in is getting weaker and weaker. Who caused this? Every single one of us.

[Một trong những điều gây ấn tượng mãnh liệt nhất mà mình đã học được từ Thầy mình, cách đây vài năm, là thực chất, chúng ta Không hề là những cá nhân tồn tại độc lập tách biệt như chúng ta hay nghĩ, mà chỉ là những thành tố của Một thực thể Duy nhất!

Điều này, thoạt tiên thật không dễ chấp nhận được đối với mình… Tuy vậy, sau đó mình ngồi, ngẫm đi rồi nghĩ lại…

Ừ phải. Trong một mối quan hệ, nếu bạn gây tổn thương một người, người ấy tổn thương dữ dội… Mà bạn cũng vậy thôi.

Trong một gia đình, nếu một ai đó nổi giận và phát gây gổ, ai có thể tránh khỏi bị ảnh hưởng?

Trong một xã hội, một khi có một tin tức chẳng tốt lành gì tràn ngập Facebook, mọi người đọc phải sẽ vô cùng buồn bực lây.

Và điều này hiển hiện rõ ràng nhất: Mùa hè năm nay nóng khủng khiếp, nóng kỷ lục! Và thời tiết nóng nghiêm trọng những năm gần đây dường như mỗi năm một tồi tệ thêm. Và chúng ta buộc phải nhìn nhật một sự thật phũ phàng: Trái đất mà chúng ta đang sống đang ngày càng yếu dần đi. Ai là người gây ra cớ sự này? Mỗi người trong chúng ta chứ ai!]

By using more and more air conditioners, lights, fans…, or electricity in general, we heat up our globe.

By cutting trees down, we are destroying the natural ‘lungs’ of the world.

By exhausting a lot of industrial wastes, we damage the ozone layer, so the UV beams are reaching us more and more easily, causing countless damages on our health…, and on the general environment. And why are all the industrial wastes come into existence? They are an unavoidable part of a manufacture sequence, to produce millions of goods and foods, which sometimes we just buy for what we WANT, not for real needs.

[Bằng cách sử dụng ngày càng nhiều máy điều hòa không khí, đèn, quạt máy…, tóm lại là sử dụng điện nói chung, chúng ta làm trái đất nóng dần lên.

Bằng cách đốn hạ cây không thương tiếc, chúng ta đang tàn phá những ‘bộ phổi’ tự nhiên của thế giới.

Bằng cách thải ra hàng đống các chất thải công nghiệp, chúng ta tàn phá tần ozone, vì thế các tia cực tím ngày càng chạm vào chúng ta dễ dàng hơn, gây ra vô số tổn hại về sức khỏe và toàn bộ môi trường nói chung. Và vì sao những đống rác thải công nghiệp đó ra đời? Đó là phần không thể tránh khỏi của hệ thống dây chuyền sản xuất, để sản xuất ra hàng triệu món hàng tiêu dùng hay thực phẩm, mà chúng ta thi thoảng mua chơi cho vui chứ cũng không phải thực sự cần đến.]

And yes, once again, the list could be endless.

[Đúng vậy, một lần nữa, các cái gạch đầu dòng liệt kê chắc kể hoài không hết.]

So now, please try to get ready to accept the fact, that We Are United As One. We Are All Connected very closely in this world, and to this world. So Whatever we do, we say, we think, may cause bad Or Good impacts to all the rest…, and back to you yourself, also.

[Vì thế giờ đây, xin hãy sẵn sàng để chấp nhận hiện thực hiển nhiên: rằng Chúng ta là Một. Tất cả chúng ta đều được kết nối chặt chẽ với nhau trong thế giới này, với thế giới này. Và vì vậy, bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ đều có tác động tiêu cực…, Hoặc TÍCH CỰC đến muôn người hay vạn vật khác…, và sau đó quay về tác động lại chính bạn luôn!]

And once you are One with all the people around you, with all the living beings around you, with all this Universe, would you waste your time trying to Catergorise which love you would give more, which ones less; which love you should go ahead, which one you should stop?

[Và, một khi bạn Là Một Thể với tất cả mọi người hay vạn chúng sinh xung quanh bạn, với toàn thể Vũ trụ này, liệu bạn có còn mất thời giờ để cố gắng Phân loại Phân nhóm ra, xem loại tình yêu nào đáng được chăm sóc trân trọng nhiều hơn, loại nào ít hơn, loại nào tiếp tục nuôi dưỡng, loại nào nên ngừng?]

When you are aware of it, you would find inside you, there has been a huge and vast love which never stops growing … The loving friendliness, for every one, every thing, every living being, and all the Universe.

This is called The Uncategorised Love – or to be more precise: it is The Universal Love!

[Khi bạn ý thức được điều này, bạn sẽ nhận ra, từ tận thẳm sâu bên trong bạn, sẽ có một tình yêu lớn lao vô biên không ngừng sinh trưởng… Loại từ ái, dành cho tất cả mọi người, mọi vật, muôn loài, và toàn thể Vũ trụ.

Đó chính là Tình yêu không phân biệt – hoặc giả chính xác hơn, gọi là Tình yêu thương Đại đồng!]

The Love is so deep from the bottom of your heart, towards all visible or invisible beings in this world, no matter how they are: weak or strong, long – large – medium – short. Subtle of gross. Born or coming to birth.

[Là tình yêu thương tự tận đáy tim ta, dành cho tất cả vạn vật hữu hình hay không hữu hình trên thế gian này, không phân biệt chúng yếu mạnh – Nhỏ lớn hoặc trung bình – Thấp cao không đồng đẳng – Hết thảy chúng hữu tình…]

Once you reach that boundless love, you would find yourself possessing no hatred or resentment to Any one or any entity.

You would find yourself wishing no harms to any others. No intentions to cause damages to any others…, physically or mentally.

You would find yourself more hesitant to take away the life of some others species…, though for foods or for pleasures.

You would find yourself more and more sympathetic to the hurts and sufferings of other living beings… So any bad words, bad deeds, bad thoughts, on discriminating, humiliating, damaging, destroying… your same human kind or other beings, or this Mother World, would be day by day… reduced/ eradicated.

[Một khi bạn chạm đến tình yêu thương vô biên đó, bạn sẽ thấy bản thân mình không còn thù giận hờn ghét ai hay bất cứ điều gì.

Bạn sẽ thấy mình ngần ngừ, không nỡ lấy đi mạng sống của những giống loại khác, cho dù để ăn thịt hay để vui đùa, tiêu khiển.

Bạn sẽ thấy mình trở nên dễ dàng cảm thông với những nỗi thống khổ, chịu đựng của những chúng sinh khác… Vì thế bất kỳ một lời nói bất thiện, một hành động bất thiện, một suy nghĩ bất thiện nào, nhằm để phân biệt, sỉ nhục, hãm hại hay tàn phá đồng loại hay vạn chúng sinh khác, hoặc đến Mẹ Thế giới, sẽ ngày càng được giảm thiểu.

Look at all this ON A LARGE SCALE!

[Hãy nhìn điều này với MỘT LĂNG KÍNH LỚN HƠN!]

If You and I can master our minds and take actions this way, how would this world be better?

If dozens of us can do the same, how would this world get better…?

And If hundreds of us, thousands of us…, Hundred Thousands of us… can do that, How Much this world of Us get Better???

[Nếu bạn và mình có thể nhận thức và hành động theo lối này, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn thế nào?
Nếu hàng chục người trong chúng ta có thể làm được điều này, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn lên bao nhiêu?
Và nếu hàng trăm, hàng ngàn, hằng trăm ngàn người chúng ta có thể làm được điều đó, thế giới này liệu sẽ tốt đẹp nhiều nhiều nhiều nhiều hơn đến mức nào nữa!]

Now you can see the Power, the Limitless Power of the United Love from all of us. Together, we possess such Immense Power of The United Uncategorised Love – The Universal Love, and we are Very Powerful indeed.

[Giờ đây bạn đã có thể thấy được Sức mạnh, thứ Sức mạnh Vô giới hạn của Tình yêu thương Cộng hưởng từ chính tất cả chúng ta chưa! Cùng nhau, chúng ta sở hữu thứ Sức Mạnh Khổng lồ của Tình yêu thương Không phân biệt – Tình yêu thương Đại đồng, và cùng nhau chúng ta đều trở nên thật sự mạnh mẽ.]

We have to TAKE ACTIONS.

What to start, When to start, depends on each of us, Now.

[Chúng ta phải bắt tay vào HÀNH ĐỘNG thôi!

Bắt đầu thế nào. Bắt đầu khi nào, tất cả đều do chính chúng ta quyết định. Ngay bây giờ!]

That would take time, of course ☺ And I would be a day dreamer if I said just one day after this, each of us would dramatically change ourself into an All-Good-No-Bad one!

[Điều này dĩ nhiên không phải một sớm một chiều mà làm được, mình biết 🙂 Và mình cũng sẽ thật là ngây ngô nếu dám nói rằng sau khi chúng ta nhận ra sức mạnh thống nhất của Sự sự Vô ngại, chỉ một ngày sau, mỗi chúng ta sẽ thay đổi một cách mạnh mẽ để chuyển mình, trở thành một Siêu nhân Toàn Tính Tốt!]

But you have to see, it seems day by day you are making less ‘unknowingly mistakes’ and more positively deeds!

You see, you are day by day keener to help people, maybe just little things at first, and then, you want to do it more often.

You seem to get closer to the nature, trying as much as you can, whatever possible ways to help reduce the plastic use, planting and growing some more trees or flowers when you can, or willing to join a social activity to clear the trash in public…

[Nhưng bạn phải nhìn ra rằng, mỗi ngày bạn càng ít phạm phải những lỗi lầm ‘thiếu ý thức’, và tạo thêm nhiều hành động tốt đẹp hơn.

Bạn thấy rằng, mỗi ngày trôi qua bạn lại năng giúp người khác nhiều hơn, có lẽ ban đầu chỉ là giúp những việc nho nhỏ, nhưng sau đó, bạn muốn thực hiện điều tốt đó thường xuyên hơn.

Bạn dường như đến gần hơn với thiên nhiên, cố gắng trong khả năng để giảm thiểu sử dụng nhựa, trồng thêm cây cỏ hoa lá, sẵn sàng tham dự một hoạt động dọn rác nơi công cộng…]

A lot more simple examples that way. All they say…

[Còn nhiều ví dụ đơn giản kiểu như vậy. Tất cả nói lên rằng…]

Yes, day by day you are getting Greener, Fresher, more Positive, more Loving!

All the positive features come from The Uncategorised Love – The Universal Love we attain!

[Đúng vậy, ngày qua ngày bạn trở nên Xanh hơn, Tinh khiết hơn, Tích cực hơn, Sống đầy lòng thương hơn!

Tất cả những điều tích cực này đều nhờ từ Tình yêu thương Không phân biệt – Tình yêu thương Đại đồng mà chúng ta đạt được!]

Yes I say “We Attain”, for this Uncategorised Love, this Universal Love is not by nature. It is something you Have to Cultivate with all our Mindfulness! But yes, this Love is so special that once you cultivate, you can attain it, with time.

[Đúng, mình nói “Chúng ta đạt được”, bởi thứ Tình yêu thương Không phân biệt – Tình yêu thương Đại đồng này vốn không sẵn có từ khi chúng ta mới chào đời. Đó là thứ mà bạn phải gieo trồng, chăm dưỡng! Nhưng đúng, Tình yêu thương này đặc biệt ở chỗ miễn bạn chịu gieo trồng, chăm dưỡng, kiểu gì bạn cũng dần dà gặt hái được thôi.]

So, why don’t we all start to Cultivate such Boundless Hearts for this Loving Friendliness, to reach the Uncategorised Love – The Universal Love we all long for and head to.

Yes you start, I start, we all start, and this world will surely get much better, day by day!

[Vì thế, tại sao tất cả chúng ta lại không bắt đầu Nuôi dưỡng Trái tim Từ ái vô biên, một loại Tâm từ Không phân biệt – Một loại Tình yêu thương Đại đồng mà tất cả chúng ta đều mong mỏi và hướng đến.

Vâng bạn bắt đầu đi, mình bắt đầu đi, tất cả chúng ta bắt đầu đi. Và thế giới này chắc chắn sẽ ngày càng trở nên tốt đep hơn tốt đẹp hơn! Chắc chắn là như vậy.]

I leave my trust on you.

[Mình đặt niềm tin vào các bạn.]

Thank you.
[Xin cám ơn các bạn.]

Le Do Quynh Huong
(Phát biểu tại buổi Trò chuyện truyền cảm hứng TEDxFTU, 19.5.2019)

Chia sẻ bài viết

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart