THƯ GỬI NGƯỜI TRẺ – Số 1: HÃY CHIA ĐƯỜNG ĐỜI THÀNH NHỮNG BẬC THANG…

Hôm trước đến nói chuyện với các bạn sinh viên trong chương trình FE Talk, mình nói nửa đùa nửa…

… Hôm nay là đúng một năm ngày… mình bị lên chức  Nhớ ngày năm ngoái là còn nước mắt…

Mấy bữa rày, tự nhiên quay trở lại cái thú vui tối nằm sảy lai ngoài sân trước, ngắm trời…

Mình tâm đắc cái tứ này từ lâu lắm rồi, từ bữa nghe được một bài pháp giảng của một…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart