LỢI LẠC CỦA VIỆC THỰC HÀNH LẠY PHẬT/LẠY ĐẤNG ƠN TRÊN

>
>
LỢI LẠC CỦA VIỆC THỰC HÀNH LẠY PHẬT/LẠY ĐẤNG ƠN TRÊN

Cả nhà thân mến,
Đối với nhiều người dân Việt Nam mình cũng như nhiều người Á Đông, việc cúi mình lễ lạy trước Đức Phật hay các đấng Ơn Trên mà mình hữu duyên biết đến là một nghi lễ, một việc thực hành vô cùng quen thuộc và phổ biến. Từ khi còn bé, ta thường hay nghe ông bà mình bảo “Lạy Phật đi con”, nhưng ý nghĩa thật sự của việc lạy Phật sâu đến thế nào, không phải ai cũng nắm hết được.

Hôm nay là 14 âm lịch, ngày mai sang rằm tháng 10 rồi. Tối nay nhà mình bỏ chút thời gian đọc với bạn QH một chút những lợi lạc sâu mầu từ việc thực hành lễ lạy Phật, hay lễ lạy các đấng Ơn Trên nói chung, để từ ngày mai trở đi, mỗi lễ lạy chúng ta thực hiện sẽ mang ý thức đầy đủ về những lợi lành này nha. Trong khuôn khổ bài viết hôm nay, tụi mình xin phép nói trước về các ý nghĩa và lợi lạc về mặt tinh thần, tâm linh nhen.

✅ Có thể khẳng định, việc lễ lạy Phật nói riêng và lễ lạy các đấng Ơn Trên nói chung là cách tỏ bày sự tôn kính thiêng liêng nhất, đồng thời cũng là một trong những phép sám hối vi diệu nhất.

Vì sao chúng ta cần lạy Phật và lạy Phật có tác động gì trong sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta?

Xin phép được dùng khái niệm cụ thể là “Lạy Phật”. Tuy vậy, bạn có thể hiểu rộng ra, khái niệm này có thể áp dụng được cho việc lễ lạy chư Ơn Trên mà bạn hằng kính ngưỡng, trong tôn giáo và đức tin của bạn.

✅ Đầu tiên, chúng ta sẽ nhìn vào trong 10 công đức của việc lễ Phật trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt:

🙏🏻 Thứ nhất, khi lạy Phật nhiều, mình sẽ có sắc thân tươi đẹp. Việc lạy Phật như thế này, với những động tác nhịp nhàng, đặc biệt như Lạy khí công, nó giúp cho máu huyết lưu thông đầy đủ dồi dào, tâm hướng thượng, và khi vừa thân tốt, vừa tâm tốt thì sắc thân của ta sẽ được tươi nhuận.

🙏🏻 Thứ hai, lời mình nói ra ai nấy đều tin. Khi lễ lạy, ta sám hối được những ác nghiệp của mình ngày xưa. Và đồng thời khi mình lạy Phật, mình ghi nhớ lời Phật dạy, phải có ý thức giữ giới. Mà khi mình giữ giới rồi thì thân giới đức của mình sẽ từ từ xuất hiện. Mình có vẻ ngoài dễ mến hơn, đáng tin cậy hơn, mình nói chuyện người ta tin tưởng hơn.

🙏🏻 Thứ ba, đối với mọi người dù ác độc, mình không sợ hãi. Khi chúng ta hiểu nhân duyên đến với cuộc đời mình, ta sẽ ý thức không ai đến với cuộc đời mình là vô cớ. Dù cho họ có ác độc đến thế nào đi chăng nữa, khi mình lễ Phật thì mình được chư Phật hộ niệm cho mình, bảo vệ mình. Mình lạy sám hối là mình tẩy tịnh những oán nghiệp với người khác, thì lúc bấy giờ, khi gặp mình họ cũng đâu phải là mối đe dọa để cho mình phải sợ hãi.

🙏🏻 Thứ tư, Chư Phật thường gia hộ phò trì, che chở cho những ai có lòng thành và có căn lành, có đức tin kiên cố. Bạn nào mà có tu tập, bạn sẽ cảm nhận điều này khá rõ.

🙏🏻 Thứ năm, tự mình có đầy đủ oai nghi được mọi người kính mến. Điều này có liên quan đến việc tự trì giới (giữ giới), đồng thời năng làm các điều thiện lành tạo ra các phước đức, dần dần từ thân của bạn tạo nên thân-giới-đức ngày càng sáng, đủ để tạo niềm tin và sự thương quý từ mọi người.

🙏🏻 Thứ sáu, mọi người thảy đều muốn làm quen, giúp đỡ ta. Tại sao? Khi mà chúng ta lạy sám hối thường xuyên, thì từ từ những nghiệp chướng sẽ tiêu, phước lành tăng trưởng, gặp những mối duyên lành qua nhiều đời kiếp, không bị ách tắc ngăn che nữa, họ sẽ tự tìm đến mình, cùng nhau phát triển.

🙏🏻 Thứ bảy, lễ lạy Phật chân thành, dần sẽ được Chư thiên đều yêu kính. Chư thiên thuộc cõi trời, thật ra họ cũng đang nhìn xuống mình mà quan sát. Và bạn nên biết rằng cõi người của mình là dạng “thánh phàm đồng cư độ”, nghĩa là, ngay trong cõi này của mình, ắt đang có các vị thánh lẫn lộn vào trong giữa chúng ta để sống và độ người. Chính vì vậy mà khi ta lễ Phật và sám hối được một thời gian, chúng ta sẽ tiêu trừ bớt phần phàm tục, phần sắc tướng tốt đẹp của ta sẽ ngày được hiển lộ, cho nên mình sẽ có ‘hào quang’. “Hào quang’ (aura) là tầng năng lượng sáng, trong, dày xuất hiện xung quanh mình, làm cho mặt mình rạng rỡ hơn, và đối với Chư Thiên ở trên trời nhìn xuống, họ nhìn mình bằng vầng hào quang đó, và tự nhiên họ nhìn mình tự nhiên họ thương.

🙏🏻 Điều thứ 8, chúng ta sẽ có đầy đủ điều phúc đức, hưởng sự thanh nhàn. Khi chúng ta lạy sám hối nhiều, nghiệp tiêu thì phước trưởng và mọi việc suôn sẻ hơn là điều đương nhiên.

🙏🏻 Điều thứ 9: Khi một mai qua đời, mình sẽ được vãn sanh. Nghĩa là khi chúng ta có sự hướng Phật, chúng ta có lễ Phật, có lạy sám hối, thì gần như chúng ta tự dọn cho mình tương lai hết sức tốt đẹp. Vì chúng ta biết rằng, khi ta đến với cuộc đời này chỉ là một chương trong một hành trình rất dài, khi chúng ta có lễ Phật, hiểu biết về con đường mà chúng ta phải đi trong tương lai, hiểu rằng sự chết là một điều chắc chắn không ai thoát được, nên khi chúng ta có lễ Phật, có sám hối, có đọc kinh, có hồi hướng… , tất cả những điều này góp phần ‘dọn đường’, tạo cho chúng ta một lộ trình. Chúng ta sẽ chết yên lành, và ngay cả khi chúng ta mất đi rồi, thì chắc chắn chuyện mà chúng ta đang chờ đợi là được sanh lên cõi cực lạc, hoặc nếu có tái sanh lại, thì sẽ được tiếp tục làm người ở một phiên bản tốt đẹp hơn; hoặc lên cao hơn, vào được cõi trời. Nếu sinh lại làm người, chắc chắn phải đầy đủ tất cả mọi phước báu để làm một con người tốt hơn, khỏe hơn, xinh đẹp hơn, thông minh hơn, sung túc hơn.

🙏🏻 Điều 10: Cuối cùng, cái mà chúng ta cần đạt được đó là Tự mình chứng quả vắng lặng Niết bàn. Rất nhiều các thầy đã vạch ra cho chúng ta thấy, Niết bàn không phải đợi chúng ta chết đi, chúng ta mới nhập Niết bàn. Niết Bàn là ngay ở trong cõi này, khi chúng ta đã buông xuống được tất cả mọi chấp tham, sân, si, mạn (kiêu mạn), nghi (nghi ngờ), buông xuống tất cả những dục cầu, chúng ta biết quay trở lại vào quán chiếu bên trong mình, mình nhận diện và biết được những giá trị thiêng liêng ở bên trong mình, đó là lúc chúng ta chứng được Niết bàn ngay trong cõi ta bà này.

➡️ Cổ Đức có dạy: “Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng, lạy Phật một lạy, tội diệt hà sa”. Như vậy, chúng ta thấy rằng, thật sự mà nói được làm thân người là một cái phước vô cùng to lớn, cho nên, chúng ta phải biết trân quý cái phước làm người như thế này.

Tuy nhiên, đã sinh ra ở cõi người này, chắc chắn chúng ta còn nghiệp. Vì nếu không còn nghiệp, chắc chắn chúng ta không làm người, chúng ta đã sinh ra trên các cõi trời cao hơn; hoặc là chúng ta sẽ thoát khỏi sinh tử, không quay lộn lại làm người nữa. Thế nhưng “Nhân vô thập toàn”, không có bị thủng chỗ này cũng không có bị phạm chỗ kia, cho nên khi ta soi rọi vào bên trong, tự mình biết mình đã phạm những tội lỗi gì thì chắc chắn chúng ta thành tâm sám hối thì mới mong tiêu trừ được tội.

✅ Vậy thì pháp tu lạy Phật và pháp tu lạy sám hối, là pháp tu phù hợp và hàm chứa nhiều lợi ích nhất, phù hợp cho tất cả mọi người. Như vậy, những lợi lạc của lạy Phật:

💚 Lạy Phật giúp ta hợp nhất Thân – Tâm – Trí, giúp Thân – Khẩu – Ý được thanh tịnh, quán chiếu nội tâm, triệt tiêu bản ngã, chuyển hóa nghiệp lực của mình, căn lành ngày càng tăng trưởng. Nếu bạn nào học Nhân số học, bạn sẽ thấy là thể Thân là 1-4-7, Trí là 3-6-9, còn Tâm 2-5-8. Và khi mình hợp ba thể đó thành 1, đó là lúc Thân – Tâm – Trí của chúng ta sẽ được phát triển, Thân – Khẩu – Ý của chúng ta được thanh tịnh.

💚 Thứ 2, rèn luyện được sức khỏe với nhiều lợi ích, làm cho sự lưu thông máu huyết thêm thông suốt, hóa giải được nhiều bệnh tật. Nói về mặt sức khỏe theo khoa học, việc bạn làm tất cả các động tác lạy đang làm tẩy tịnh các ách tắc, bệnh tật giải trừ. Nếu mà nói bệnh mà do nghiệp, có phải bạn lạy sám hối là bạn đang tẩy tịnh các nghiệp đó thì bệnh cũng tiêu tan, đằng nào cũng rất là tốt, heng!

➡️ Vậy thì nếu bạn duy trì việc thực tập lạy sám hối, lạy Phật mỗi ngày, thì bạn thanh tịnh được tâm, thể dục dưỡng sinh, hơi thở giúp cho thân vận động được toàn diện, từ đó, đầu, cổ, cho đến phần chân, điều chỉnh xương sống, điều hóa nội tạng, tăng thêm tế bào tốt, dưỡng khí đi khắp toàn thân.

Sau mỗi thời lạy Phật xong, cơ thể ta như khỏe mạnh thêm ra. Ai lạy Phật đều đặn, thường xuyên thì sẽ có một cơ thể rất rắn rỏi, dẻo dai, cân đối.

🥰 Ba tháng nay, bạn QH bén duyên với pháp thực hành lạy khí công mỗi ngày. Kết quả thật tốt vô cùng! Kết quả chi tiết sẽ được chia sẻ trong một bài viết sau này nhen, trong đó, bên cạnh giá trị tâm linh, tinh thần, đáng kể còn là giá trị về sức khỏe và thể chất nữa đó! Hiện giờ mình đang duy trì 108 lạy sám hối theo lối lạy khí công này, mình để link ở đây, bạn nào cảm thấy mình hữu duyên có thể thử lạy giống mình mỗi ngày nha. Đây là bản link hướng dẫn cách lạy và lợi lạc của việc lạy:

https://www.youtube.com/watch?v=T_QgiYfCYzk

🌻🌻🌻 Cập nhật: đây là bản chi tiết 108 Lạy Khí Công để Sám hối và Khai tâm nhé:

https://www.facebook.com/100044574360103/posts/450529066442902/?d=n

➡️➡️➡️ Vậy tóm lại, rõ ràng bạn thấy, nhờ lạy Phật, ta ‘tự thấy mình nhỏ thôi, việc tu còn kém cỏi’, để không ngừng vươn lên, là động lực giúp chúng ta tu tập tinh tấn hơn, tâm ta rộng mở và yêu thương hơn, để rồi từ đó, mà ta nhìn cuộc đời bằng ánh mắt bao dung hơn, nhẹ nhàng hơn, và thực hiện đúng lời Phật dạy: “Sức khỏe là lợi ích. Biết đủ là thời gian. Thành tín là giàu sang. Niết Bàn là hạnh phúc”. (Trích Kinh Pháp Cú 204)

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Xin khép lại bài viết nhỏ này bằng bốn câu thơ tụi mình sưu tầm được, thật ý nghĩa cho nhà mình cùng tham khảo nha:

“Lạy Phật lợi ích vô cùng
Lưu thông máu huyết, khiêm cung tánh tình
Vừa có phước, vừa dưỡng sinh
Hàng ngày thường lạy, an khinh cõi lòng”.

Gửi niệm lành cho tất cả,
(18.11.2021 – QH & MayQ Team tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart