KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN LẠY VẠN PHẬT TRONG 03 NĂM 

Cả nhà thân mến, vài năm trước, mình có nghe được một bài pháp giảng của Trưởng lão Hòa thượng…

LỢI LẠC CỦA VIỆC THỰC HÀNH LẠY PHẬT/LẠY ĐẤNG ƠN TRÊN

Cả nhà thân mến, Đối với nhiều người dân Việt Nam mình cũng như nhiều người Á Đông, việc cúi…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart