NGÃ

Mấy bữa rày ngụp lặn trong một bài học lớn trong đời về khả năng kiểm soát những cơn sân…

HỌC SỰ HOÀ ÁI

Mấy ngày hôm nay bận tối mắt tối mũi, mà những tuần trước đó cũng vậy. Và trong những bận…

‘VÒNG CÔNG THỨC NĂM MÓN’ CỦA NGƯỜI TRUNG HOA CỔ

Trưa nay dùng cơm cùng hai người bạn quý. Trao đổi qua lại, học được một khái niệm không hẳn…

“HẠNH BỐ THÍ”

Nà, nghe chữ ‘bố thí’, nhất định đừng có thấy… ghê ghê, là kiểu ta đây ở trên mới ‘bố…

TỰ LỰC + HỢP LỰC + THA LỰC

Mỗi ngày mình lại học được thêm những điều mới mẻ và đầy thú vị. Hôm nay đến làm việc…

“OÁN TĂNG HỘI KHỔ”

Phải giải thích ngay và luôn, “Oán tăng hội khổ” có nghĩa là… Ghét ai đó gần chết mà vẫn…

“CHỦNG TỬ THIỆN”

Hôm nay, trong phần lời đi kèm theo ảnh cover mình vừa thay, mình có ghi một câu pháp mà…

VƯỢT KHỎI TỰ TI

Có bao giờ bạn tự hỏi, có bao nhiêu người được sinh ra đời với một cơ thể hoàn hảo?…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart